Politik om persondata og cookies

Denne side beskriver hvorledes vi behandler de persondata, vi indsamler i forbindelse med vores kontakt med dig. Vi indsamler først og fremmest persondata når vores kontakt med dig udspringer af at du repræsenterer en virksomhed som annoncerer hos os eller som har interesse i at annoncere hos os (herefter under et benævnt: kunde). Kontakter du os som privatperson med spørgsmål eller kommentarer til vores programmer el lign, kan vi også opbevare persondata om dig. 

Dataansvarlig:
MediaNord ApS
Bransagervej 30
9490 Pandrup
info@medianord.dk


Hvilke typer personoplsyninger indsamler vi:
Når din kontakt med os skyldes at du repræsenterer en kunde, indsamler vi de almindelige kontaktplysninger om dig som du oplyser os for at vi efterfølgende kan kontakte dig. Det drejer sig om oplysninger som navn, telefon- og mobiltelefonnummer samt  e-mail mv. til kontaktpersoner hos den virksomhed du repræsenterer.

Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen.

Når du kontakter os pr email som privatperson med spørgsmål eller kommentarer til vores programmer el lign, vil vores mailsystem opbevare dit navn og din mail adresse samt evt andre personoplysninger du sender med.

 

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger
Personoplysninger der relaterer sig til kunder, vil som udgangspunkt blive opbevaret af os i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Hvis du har henvendt dig som privatperson med forespørgsler til vores programmer eller lignende, sletter vi din mail henvendelse snarest efter at vi har svaret dig, og senest 2 uger efter.

 

Hvad bruger vi personoplysninger til
De personoplysninger, vi indsamler, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herun¬der eksempelvis til løbende servicering og opfølgning, opfyldelse af de aftaler, kunderne har indgået med os, levering af varer og/eller ydelser samt fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imid¬lertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samar¬bejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger..

 

Retten til indsigt i personoplysninger
Du er berettiget til at anmode og modtage de personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til os (dataportabilitet). Du er endvidere berettiget til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du  har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse.

 

Retten til sletning af dine personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne,  kan du  dog ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger i vores IT-system. Vores sikkerhedsforanstaltninger evalueres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyn tagen til dine rettigheder.

 

Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opbevare og ændre disse retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne rettes datoen for retningslinjernes seneste opdatering.

 

Website og tredjeparts cookies
Vi bruger en række tredjeparts services på vores sider. Disse services bruger ofte også cookies. Du kan vælge at afvise 3. parts cookies i din browser ved at følge dette link http://minecookies.org/fravalg.

Blandt andet bruges tredjeparts cookies til at lave statistik på dine besøg på hos os, her bruger vi cookien til fx at vide, hvilke sider du besøger, og hvor lang tid du er på dem. Vi bruger bl.a. systemer fra Google Du kan fravælge cookies fra Google Analytics og evt. andre tilsvarende cookies, ved at indstille din browser til det eller ved at ændre disse indstillinger hos Google og andre.

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Ønsker du at slette cookies, kan du se vejledningen i din browser.

 

Kontakt
Såfremt du  ønsker adgang til de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du rette henvendelse til os.
Er der registreret forkerte data, eller har du  andre indsigelser, skal du  ligeledes rette henvendelse til ovenstående.
Såfremt du  ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger kan dette ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Dato: 23/5 2018